EUROKALKULAČKA >>
 
>> Aktuálne kurzy NBS <<
 
>> Počasie <<

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

Doprava
   
Autobusová Vlaková

 

Autobusová doprava
 
MHD Bardejov

Linka č.:

Smer

1

Tačevská kot. - Komenského - Nemocnica - Vinbarg kot.- Ľ.Štúra - BAS - B.Kúpele

2

Bardejovské Kúpele - Komenského - Tačevská kotolňa

3

Dlhá Lúka - Nemocnica - Kľušov

4

STS - OÚ - Bardejovská Nová Ves

6

Poštárka osada - AS - Bardejovská Nová Ves

7

Tačevská kotolňa - Nemocnica - Bardejovské Kúpele

8

Miháľov - Hotel Topľa - OÚ - BAS - Bardejovské Kúpele

9

Sázavského - OÚ - Dlhá Lúka

10

Sídlisko Družba 22 - OÚ - BAS - Bardejovské Kúpele

12

Sídlisko Družba 22 - Komenského - Bardejovské Kúpele

 

 

Zoznam liniek SAD Prešov, a.s zo stanice Bardejov
Prímestské linky

701402

Bardejov - Beloveža - Hažlín - Ortuťová - Lipová

701407

Bardejov-Lukavica-Rešov-N.Voľa-Kochanovce-Dubie-Hankovce

701417

Bardejov - Hervartov - Richvald

701428

Bardejov - Jedlinka - Mikulášová - Ondavka

701411

Bardejov - Koprivnica - Lopúchov

701404

Bardejov - Kožany - Giraltovce

701418

Bardejov - Kurov - Kružľov - Krivé/Bogliarka - Kríže

701420

Bardejov - Lenartov

701406

Bardejov - Poliakovce - Porúbka - Marhaň - Giraltovce

701412

Bardejov - Prešov - Košice

701419

Bardejov - Snakov - Hrabské - Livov - Livovská Huta

701429

Bardejov - Svidník - Stropkov

701432

Bardejov - Šarišské Čierne - Cernina - Dubová

701414

Bardejov - Šiba - Bartošovce - Hertník - Raslavice - Vaniškovce

701427

Bardejov - Zborov - Stebnická Huta - Regetovka/Becherov

701423

Bardejov - Zlaté - Cigeľka/Frička

701424

Bardejov - Zlaté - Vyšný Tvarožec

701506

Bardejov - Prešov - Košice - Rožňava - Dobšiná

   
Diaľkové linky
701503 Bardejov - Poprad - Banská Bystrica - Prievidza - Bratislava
 
Medzinárodné linky
701701 Bardejov - Poprad - Žilina - Trencín - Praha
701703 Bardejov - Prešov - Poprad - Žilina - Trencín - Brno - Vyškov
   
Vyhľadávanie spojenia
Po kliknutí budete presmerovaný na www.cp.sk
   
Súkromný prepravcovia
Chrzan www.chrzan.sk
Slivtour www.slivtour.sk
Tančin www.tancin.sk
.:. Radnica informuje .:.
-*-

Štúdie návrhu využitia bývalého vojenského útvaru Bardejov

TU

-*-

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREDAJA MAJETKU PRIAMYM PREDAJOM
Pozemok v k.ú. Bardejov :  predaj  časti pozemku  parc. C KN 5887/31 a časti  pozemku parc. CKN 5888/2,  ktoré tvoria  časť prístupovej komunikácie k rodinnému domu a časť tvorí zeleň  na ul. Pod Šibeňou horou  v k.ú. Bardejov. Výmery bude upresnené geometrickým plánom. Podľa ÚPD Bardejov sú navrhované pozemky určené na obytné plochy s občianskou vybavenosťou a prístupová cesta patrí k základnej občianskej vybavenosti

TU

-*-

OBCHODNÁ VEREJNÁ  SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie  kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta
prevod nehnuteľného majetku - pozemok vedený na LV č. 6279 v rozsahu -   parcelné  č. CKN 2770/29   o  výmere 294 m2 - charakterizovaný ako  zastavaná plocha a nádvoria  pre k.ú. Bardejov

TU

-*-

OBCHODNÁ VEREJNÁ  SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie  kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta
pozemok vedený na LV č. 1106 v rozsahu-    parcelné  č. CKN 5651/3   o  výmere 1524 m2 - charakterizovaný ako  trvalý trávnatý porast   pre k.ú. Bardejov


TU

-*-
OBCHODNÁ VEREJNÁ  SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie  kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta
prevod nehnuteľného majetku
prevod nehnuteľného majetku - pozemky vedené na LV č. 1106 v rozsahu parcelné  č. CKN 1147/40   o  výmere 1365 m2 - charakterizovaný ako  ostatná plocha  pre k.ú. Dlhá Lúka


TU
-*-

výstava


-*-
 
 
v 3.0 update: 15.02.2010 23:54
Naše mesto kliká zodpovedne.sk